ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการตัดสินเรื่องยาทำแท้งของผู้พิพากษาใช้ภาษาที่รุนแรงและอุดมการณ์ของการเคลื่อนไหวต่อต้านการทำแท้ง

ผู้เชี่ยวชาญได้เน้นย้ำถึงตัวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนของกา […]